Jméno:

Martin Štelzer

Kontakt:

martin.stelzer@szu.sk

Zaměření:

Som bez zamerania a ani zameranie na konkrétnu časť či odvetvie akvaristiky nechcem. Napokon akvaristika a život v akváriu je obrovský komplex, v ktorom sú jednotlivé časti navzájom poprepletané.

WWW:

 

O sobě:

Vyštudoval som chémiu liečiv na SPŠ chemickej a neskôr popri zamestnaní som vyštudoval Verejné zdravotníctvo, kde som sa zameriaval hlavne na epidemiológiu infekčných chorôb. V svojej profesii sa zaoberám prevažne histopatologickou a imunohistochemickou diagnostikou a epidemiológiou skupiny smrteľných prenosných neurodegeneratívnych chorôb. Postupne som prišiel na to, že vedomosti a skúsenosti nadobudnuté počas štúdia a praxe nájdu svoje uplatnenie aj v akvaristike.
K akvaristike som sa dostal pred približne 10 rokmi, kedy som si po dlhom študovaní dostupných informácií založil svoje prve akvárium (cca 45 l). Ako to však býva, neostal som pri ňom dlho a nasledovalo o niečo väčšie (v rámci vtedajších priestorových možností - 74 l). Akvaristika ma chytila a z izby išiel televízor preč a jeho miesto zabralo niekoľko miniakvárií (5 ks). V mojich akváriach sa postupne prestriedali okrem rýb aj iné živočíchy – krevety, slimáky, raky, kraby, žabky. Neskôr, pod vplyvom sťahovania som musel ich počet opäť zredukovať.
Nikdy som však neinklinoval k aquascapingu, akváriám napodobňujúcim prírodu na súši a hi-tech akváriám. Skôr preferujem skutočnosť, že nikde v prírode rastliny nevysádza žiadny akvarista podľa nejakej šablóny, pri žiadnom jazere alebo rieke nie sú tlakové nádoby s CO2, ktoré by ho vháňali do vody, aby tam rastliny rástli rýchlejšie. Áno, akvárium by malo nejak vyzerať, ale zároveň, aby vystihlo podstatu akvaristiky, ktorou podľa mňa je priniesť kúsok prírody domov a pochopiť zákonitosti tohoto „mikrosveta“, by nemalo pôsobiť príliš umelo a sterilne (t.j. ani najmenšia stopa po riasach, rastliny zarovnané podľa pravítka a pod.).

Články:

Choroby rýb (I.) (28)
Choroby rýb (II.) (29)
Príprava mikroskopických preparátov (30)
Choroby rýb: Ichthyophthirius multifiliis (review) (34)