Organické prírodniny nie len pre bezstavovce (7)
Blackwater (8)
Atabapo (22)
Rájovčíci rodu Parosphromenus v přírodě a v péči člověka (27)
Nanostomus rubrocaudatus (29)
Río Pasiba (29)
Porvenir a Río Pasimoni (30)
Rio Negro (31)
Černá a bílá (33)
Vzhůru do akce: základy práce s listím v akváriu (37)
O listí mandlovníku (37)