Organické prírodniny nie len pre bezstavovce (7)
Blackwater (8)
Atabapo (22)
Rájovčíci rodu Parosphromenus v přírodě a v péči člověka (27)
Nanostomus rubrocaudatus (29)
Río Pasiba (29)
Porvenir a Río Pasimoni (30)
Rio Negro (31)