Klubový výlet k cichlidárom (3)
Návšteva u Fuljerovcov (13)
Na velikosti záleží (17)
Akvaristický zájazd do Poľska a Čiech (26)