Živorodka skvostná, Poeciliopsis prolifica - ideálna živorodka pre najmenšie akváriá (3)
Anjeli a démoni (5)
Živorodky kam se podívám (5)
Mrzáky odstřelit! (6)
Živorodka Festova - Pseudopoecilia festae (6)
Živorodka sklovitá - Quintana atrizona (7)
Mlsní akvaristé (10)
Mexický deník (1): "Bláto, gambusie a štiky" (11)
Americké cichlidy - moje zkušenosti s chovem (12)
Cryptoheros sajica - kančík zelenooký (12)
Cichlida předem odsouzená (12)
Mexický deník (2): Yucatán (12)
Mexický deník (3): Cesta na sever (13)
Mexický deník (4): Gudejí očistec (14)
Mexický deník (5): Tamasopo (15)
Mexický deník (6): Río Frío a hon na mečovky (16)
Velké ryby (17)
Výnimka potvrdzuje pravidlo - Cambarellus patzcuarensis (18)
Acuario Nacional de los Peces Mexicanos (18)
Phallichthys fairweatheri (18)
Pozor, dračice v akváriu: Heterandria sp. (19)
Anableps anableps (22)
Kančík Salvinův (28)
3x živorodka skvrnitá  (28)
Vdovičky rodu Phallichthys (30)
Malé vdovičky rodu Phallichthys (30)
Thorichthys meeki (31)
Girardinus metallicus - nenáročná "metalistka" z Kuby (32)
Barevné formy žirardinky lesklé (Girardinus metallicus) (32)