Živorodky (1)
Pôrodnička pre živorodky (1)
Drobná, elegantná a neznáma - Neoheterandria elegans (3)
Několik postřehů z chovy ryb rodu Micropoecilia (3)
Barevně zajímavá forma Heterandria formosa (3)
Živorodka skvostná, Poeciliopsis prolifica - ideálna živorodka pre najmenšie akváriá (3)
Slepá živorodka jeskynní (3)
Živorodky kam se podívám (5)
Živorodost - na co jste se báli pomyslet (5)
Živorodka festova - Pseudopoecilia festae (6)
Divoké molly na Novém Zélandě (7)
Živorodka sklovitá - Quintana atrizona (7)
Intímne o živorodke útlej - Neoheterandria elegans (8)
Druhá šance pro miniryby (9)
Mlsní akvaristé (10)
Mexický deník (1): "Bláto, gambusie a štiky" (11)
Norbert Dokoupil - sedemdesiatročný (11)
Mexický deník (2): Yucatán (12)
Samci živorodek jdou kvůli samicím s kůží na trh (13)
Mexický deník (3): Cesta na sever (13)
Mexický deník (4): Gudejí očistec (14)
Výstava divokých živorodek, Akvajeseň 2008 (14)
Mexický deník (5): Tamasopo (15)
Mexický deník (6): Río Frío a hon na mečovky (16)
Acuario Nacional de los Peces Mexicanos (18)
Phallichthys fairweatheri (18)
Pozor, dračice v akváriu: Heterandria sp. (19)
Nová argentinská živorodka: Cnesterodon pirai (19)
Micropoecilia parae opět dobývá (?) Evropu (20)
Gupek není nikdy dost: Poecilia obscura (20)
Poecilia latipinna, alebo Poecilia velifera? (20)
Ivan Dibble (28.8.1937 - 25.12.2009) (21)
Damnbusia versus Scaturiginichthys vermeilipinnis (22)
Gambusia affinis/holbrooki - krátky historizujúci prehľad faktov (22)
Ešte raz Ivan Dibble (22)
Anableps anableps (22)
Živorodost - tentokrát doopravdy (23)
Miloš (23)
Gambusia zarskei (24)
Micropoecilia parae - o rok moudřejší? (26)
Dva nové druhy živorodých polozobánek ze Sulawesi (27)
3x živorodka skvrnitá  (28)
Stanislav Brunclík: Guppy, fenomén moderní akvaristiky (29)
Vdovičky rodu Phallichthys (30)
Malé vdovičky rodu Phallichthys (30)
Dokoupilovy děti (31)
Girardinus metallicus - nenáročná "metalistka" z Kuby (32)
Barevné formy žirardinky lesklé (Girardinus metallicus) (32)