Oliver Lucanus a Leandro Sousa: XINGU BELOW WATER

Ako chlapec som sníval o ďalekých krajinách a čítal knihy požičané z knižnice, ktoré popisovali výpravy cestovateľov v nepreskúmaných častiach sveta. Vo svojich predstavách som sa spolu s nimi plavil po tropických riekach, brodil v močiaroch, presekával bujným pralesom a chytal exotické ryby. Tieto knihy mám rád aj preto, lebo som sa narodil v rodine akvaristu, ktorý choval a do dnes chová tropické ryby a v akváriách pestuje vodné tropické rastliny. Medzi moje najobľúbenejšie knihy patrila a stále patrí vynikajúca kniha Karla Rataja z roku 1983 „V pralesích Amazonie“. S pokročilým vekom moje snívanie pokračuje, ale je oveľa konkrétnejšie, nakoľko teraz vychádzajú cestopisy a akvaristické knihy, ktoré obsahujú veľa fotografií a množstvo informácií, a tak umožňujú spoznávať ďaleké krajiny, ich prírodu a život v nich. Nie len pre akvaristov v posledných rokoch vyšlo niekoľko výborných kníh, ktoré sú toho príkladom, ako napr. v roku 2016 od autora Frédérica Melkiho kniha „Poissons d’eau douce de Guyane, plongée dans les eaux de l’Amazonie française“, v roku 2020 od autora Ivana Mikolji kniha „Fishes of the Orinoco“, v roku 2014 od autora Heiko Blehera kniha „Bleher’s Biotopes“ a v roku 2009 od autora Olivera Lucanusa kniha „The Amazon Below Water“.

Ako som zistil, že Oliver Lucanus a Dr. Leandro Sousa pracujú na novej knihe o rieke Xingu, hneď som si ju vopred rezervoval u predajcu. Pred dvoma týždňami mi bola doručená. Je to kniha, ktorú budete čítať a listovať v nej so zatajeným dychom. A teraz poviem dôvod. Autori knihy začali fotografovať rieku Xingu a jej prítoky ešte pred výstavbou komplexu priehrad Belo Monte, pred ničením prítokov rieky ťažbou nerastných surovín, pred zintenzívnením poľnohospodárskej výroby okolo rieky, pred nadmerným chovom dobytka a prejavujúcimi sa klimatickými zmenami. Rieka Xingu a krajina okolo nej, ako je zachytená na stránkach tejto knihy, už vlastne neexistuje a kriticky ohrozená je aj časť rieky Xingu – Volta Grande.      

A teraz k samotnej knihe. Autori knihy Oliver Lucanus (fotograf divokých zvierat) a Dr. Leandro Sousa (ichtyológ, špecializujúci sa na ryby rieky Xingu) po stovkách hodín potápania a fotografovania na viac ako dvadsiatich expedíciách v knihe zobrazujú ryby rieky Xingu a jej prítokov v prirodzenom prostredí. Ako uvádzajú, počas expedícií urobili viac ako 20 000 fotografií, z ktorých po vytriedení a výbere bolo v knihe použitých 530. V úvode zdôvodňujú výber použitých fotografií, kde je najlepšie zachytená atmosféra jednotlivých biotopov aj napriek tomu, že niektoré snímky majú nízku hĺbku ostrosti a rozmazané fotografované ryby a skreslené okraje. V úvode knihy sú aj použité príspevky, ktoré spracovali: Dr. André Sawakushi, odborník na geomorfológiu, a Dr. Margaret Kalacska, ktorá vo svojom príspevku analyzovala 40 rokov realizovaných satelitných snímkov povodia rieky Xingu a poukazuje na úbytok a zmeny v lesných porastoch a zmeny na skúmaných vodných plochách. Lesný inžinier Dr. Pablo Arroyo-Mora pre knihu spracoval podrobné mapy povodia rieky Xingu. Uvedení spolupracovníci, ale  aj ďalší odborníci významne obohatili knihu neoceniteľnými  údajmi, pozorovaniami, výsledkami vedeckých výskumov a pomohli pri identifikácii druhov rýb, rastlín a plazov. Predhovor knihy na požiadanie autorov napísal ichtyológ Dr. Jansen Zuanon, ktorý sa zaoberá skúmaním ichtyofauny rieky Xingu a jej prítokov.   

Od počiatočného zámeru autorov knihy o zdokumentovaní druhov rýb v časti rieky Xingu – Volta Grande bol zámer rozšírený o preskúmanie aj horného toku rieky s jej prítokmi ako aj jej dolný tok. Výskum sa teda vykonal skoro po celej dĺžke rieky Xingu, ktorá pramení severne od Brazílskej vysočiny v oblasti s nadmorskou výškou približne 600 m, a je dlhá 1815 km. Preteká spolkovými štátmi Mato Grosso a Pará a má povodie o rozlohe 531 250 km2. Z uvedeného je zrejmé, akú ťažkú úlohu si nakoniec autori knihy zobrali na svoje plecia a je úžasné, že ju zvládli.

V knihe sa im podarilo zdokumentovať cestu proti prúdu rieky v jedenom z najpozoruhodnejších ekosystémov na planéte a predstaviť ichtyofaunu a jedinečné biotopy rieky Xingu s jej prítokmi na 327 stranách. Je to ukážka a predstavenie nádhery, pestrosti a rozmanitosti života, krajiny a rieky. Kniha je záznamom o biodiverzite tejto časti planéty v tej najlepšej kvalite a poukazuje na dôležitosť zachovania posledných zostávajúcich miest nášho prírodného dedičstva. Čo zostane z tohto najpozoruhodnejšieho ekosystému a iných nedotknutých častí planéty po ďalšej narastajúcej ľudskej činnosti, nie je známe, ale ak sa raz stratia, nebude možné ich obnoviť a ostanú zdokumentované iba na fotografiách, tak ako v tejto úžasnej knihe.

Som presvedčený, že knihu sa oplatí kúpiť aj napriek jej vyššej cene. Určte bude klenotom v knižnici ichtyológov, akvaristov ako aj milovníkov prírody.   

Publikácia:                  XINGU BELOW WATER
Autori a editori:        Oliver Lucanus a Leandro Sousa
Vydavateľ:                  Tapir Print, Vaudreuil-Dorion, QC, Canada
Rok vydania:              2023   
Rozmer:                       28 cm x 28 cm
Rozsah:                        348 číslovaných strán + 11 strán nečíslovaných
Počet fotografií:       530
Jazyk:                           anglický
ISBN:                           978-1-7776806-0-2

Cena:                            98 €

Podobné příspěvky