Jürgen Lange a Natascha Meuser: Handbuch und Planungschilfe Aquarienbauten

Mám veľkú slabinu stále sa vracať k starším akvaristickým knihám a časopisom. Tak som si pred časom prešiel všetky elektronicky vydané čísla nášho časopisu Akvárium a opätovne ma v nich zaujali úžasné reportáže zo zoologických záhrad a verejných akvárií od Romana Raka, Markéty Rejlkovej, Romana Slabocha, Vandy Bělákovej, Jakuba Lacinu a Jaroslava Mačugu. Sú zaujímavé a hlavne objektívne popisujú ich úroveň, množstvo a stav chovaných druhov vodných živočíchov a technické zázemie týchto zariadení, o čom som sa mohol sám presvedčiť pri návštevách niektorých z nich. Tieto čiastočne chovné, ale hlavne výstavné a náučné zariadenia neustále a vo veľkých počtoch navštevuje široká verejnosť a samozrejme aj akvaristi. To ma podnietilo k tomu, aby som čitateľom nášho časopisu predstavil knihu, ktorá vyšla v roku 2022 v nemeckom a aj v anglickom jazyku a zaoberá sa vývojom verejných akvárií a ich navrhovaním.

Kniha má výbornú grafickú úpravu a je vytlačená na kvalitnom papieri. Autorka a editorka knihy Natascha Meuser vyštudovala interiérový dizajn v Rosenheime a na Illinojskom inštitúte v Chicagu architektúru. Po ukončení štúdií založila architektonickú kanceláriu a pracuje ako vysokoškolská pedagogička. Je autorkou viacerých publikácií v odbore stavebníctvo a zaoberá sa históriou a teóriou interiérového dizajnu a výskumom stavieb pre zvieratá. Autor a editor knihy Jürgen Lange študoval biológiu v Münsteri a Kieli. Bol kurátorom vo Wilhelmovom Aquariu v Stuttgarte. Podieľal sa na modernizácii Berlínskeho akvária, bol členom predstavenstva Zoo Berlín a neskôr sa stal jeho generálnym riaditeľom. Pracuje ako vedecký poradca viacerých architektonických tímov v jedenástich krajinách, ktoré realizovali a pripravujú výstavbu verejných akvárií a zoologických záhrad. Je zakladajúcim členom a dlhoročným prezidentom Európskej únie akváriových kurátorov EUAC, dlhoročný člen riadiaceho výboru IAC a predseda výboru pre akváriá EAZA. Na príprave a vzniku tejto knihy sa podieľali svojimi podkladmi a konzultáciami aj mnohí odborní prispievatelia.

Ak máte záujem zoznámiť sa s vývojom verejných akvárií a ich architektúrou, technickým zázemím, riešením vnútorných priestorov, výstavnou didaktikou a označovaním vystavovaných živočíchov, poslúži vám k tomu táto kniha, vydaná pod názvom: Handbuch und Planungshilfe Aquarienbauten. Hlavným cieľom autorov knihy je usmerniť architektov, investorov, zoológov a budúcich prevádzkovateľov verejných akvárií, ako si naplánovať a nastaviť kritéria, na základe, ktorých vybudujú svoj zámer tak, aby spĺňal tie najvyššie parametre na dosiahnutie kvalitných podmienok pre život vystavovaných a chovaných vodných živočíchov, a hlavne poskytol čo najsilnejší estetický zážitok, kvalitné služby, poučenie, informovanosť a pohodlie pre návštevníkov verejného akvária.       

Úvod knihy (101 strán) patrí kapitolám, ktoré popisujú históriu a typológiu stavieb verejných akvárií. Autori a zároveň editori knihy po analýze viac, ako 50 historických a súčasných budov verejných akvárií navrhli, predstavili a rozviedli v tejto časti knihy 10 bodov, podľa ktorých sa majú nastaviť plánovacie parametre pre stavbu verejného akvária a čo je nutné pri spracovaní návrhu zohľadniť, rešpektovať, ako použiť pri výstavbe najnovšie poznatky, technické zariadenia a technológiu.  

V nosnej časti knihy od strany 103 po stranu 385 je zobrazených a popísaných 60 verejných akvárií od tých najstarších po tie súčasné. Jednotlivé budovy akvárií sú prezentované kresbami a fotografiami ich exteriéru a interiéru, výkresmi pôdorysov, rezov a situáciami ich umiestnenia a začlenenia do okolitej zástavby a krajiny. Najstarším popisovaným verejným akváriom je The Fish House, London (1853) a najmladším AQUATIS Aquarium-vivarium, Lausanne (2017). V knihe je zobrazený a popísaný úžasný vývoj architektúry, dizajnu a výstavnej didaktiky umelého vodného sveta. Pri každom prezentovanom objekte je uvedený názov stavby, jej umiestnenie – poloha, kto si stavbu objednal, meno autora návrhu, veľkosť výstavnej plochy, celkový objem vody a dátum ukončenia stavby. V ďalšej časti knihy je  predstavených aj 5 súťažných návrhov na verejné akvárium v Gruzínsku – Batumi, Švajčiarsku – Bazilei, USA – New Yorku, Mexiku – Mazatláne a v Číne – Shanghai. V závere knihy je obrazový zoznam všetkých prezentovaných verejných akvárií s uvedením strany, na ktorej sa nachádzajú. Ďalej je tam zoznam verejných akvárií sveta zoradených podľa svetadielov a krajiny, v ktorej sú vybudované, abecedný zoznam architektov a projekčných kancelárií a zoznam použitej literatúry. V úplnom závere sú životopisy autorov a zároveň editorov knihy, zoznam spoluautorov a konzultantov – odborníkov, ktorí pomohli pri tvorbe knihy. Pre zaujímavosť, podľa zoznamu verejných akvárií sveta uvedených v tejto knihe je ich v Afrike 7, Severnej, Strednej a Južnej Amerike 88 (z toho 59 v USA), Ázii 133 (z toho 25 v Číne, 16 v Indii a 44 v Japonsku), Austrálii a Oceánii 22 a Európe 194 (z toho 33 v Nemecku, 21 vo Francúzku, 18 v Anglicku, 10 v Holandsku, po 13 v Španielsku a v Turecku a 2 v Českej republike – plzenské Akvárium terárium (1962) a pražské Akvárium (2002). Tento zoznam je aktuálny k dátumu vydania knihy.   

Kniha je určená hlavne pre architektov, zoológov, investorov a budúcich prevádzkovateľov verejných akvárií, ale určite si nájde cestu aj do knižníc akvaristov. Je mojím tajným želaním, aby oslovila aspoň jedného zanieteného človeka na Slovensku, ktorý by bol ochotný ísť do takého náročného projektu a úspešne ho dotiahol. 

Publikácia:                  Handbuch und Planungshilfe Aquarienbauten
Autori a editori:        Jürgen Lange a Natascha Meuser
Vydavateľ:                  DOM publishers, Berlin
Rok vydania:              2022   
Rozmer:                       28,5 cm x 23,0 cm
Rozsah:                        461 strán
Jazyk:                           nemecký                        anglický
ISBN:                           978-3-86922-812-9       978-3-86922-756-6

Cena:                            128 €

Podobné příspěvky