Zoo Kolín nad Rýnem (2): mořská akvária a Rýn

V předchozím čísle Akvária jsem zoo v německém Kolíně nad Rýnem dostatečně vychválila. Věřím, že z publikovaných fotografií sladkovodních akvárií na vás udělal dojem výběr vzácně chovaných druhů, ale také příjemné přírodní zařízení nádrží a grafická i obsahová stránka informačních tabulí.

Pokud jde zdejší o mořská akvária, za nejdůležitější považuju právě ty tabule. Určitě nikdo nechodí do zoo proto, aby  si prohlížel vytištěné informace, na to by mu stačil displej mobilu či počítače v pohodlí domova. Ale bylo by velkou chybou cedule úplně ignorovat, protože potom se projdete kolem nádrží a s konstatováním „jů, rybičky“ zase spokojeně odejdete s davem vstříc dalším pavilonům a výběhům. Škoda. V Kolíně totiž nemají akvária postavená prvoplánově na efekt, neukazují pestrost podmořského světa. Když si budete aspoň letmo číst tabule, odejdete okouzlení, zamyšlení. A taky s respektem k práci, kterou zdejší akvaristé dělají.

Možná si všimnete i podle mého výběru fotografií, že až na výjimky neukazuju portréty barevných ryb a korálů. Tady na mě dělaly dojem jiné aspekty. Akvária taky nejsou vypulírovaná a bezchybná, v řadě případů připomínají spíš prakticky zařízené chovné nádrže. A o to tady jde, v Kolíně nad Rýnem mnoho druhů mořských ryb či bezobratlých množí – a právě to se snaží předvést i návštěvníkům. Chlubí se, a to je dobře, protože mají čím a aspoň trochu vnímavý návštěvník potom neodchází z návštěvy zoo s dojmem, že je to jen „zavírání zvířat do zajetí a jejich předvádění pro zábavu“. Tady je v tom bezpochyby spousta odborné práce a zároveň hledání cest, jak nazpět pomoci přírodě.

Popisek u jedné z „odchovných stanic“ uvádí, od kdy se kolínská zoo odchovem zabývá a jaká jsou jeho úskalí.
(Foto: Markéta Rejlková)
Další prezentace mořských odchovů: koníků, jehel, žralůčků a klaunů.
(Foto: Markéta Rejlková)
Amphiprion ocellaris, černá forma. Je to jeden ze tří druhů klaunů, které zde odchovávají.
(Foto: Markéta Rejlková)
Akvária s koníky bývají často statická a z důvodu používání živého krmiva a minimalizace zásahů i lehce nevzhledná. Ale pro trpělivého pozorovatele nabízejí úžasnou podívanou a pro koníky (zde Hippocampus reidi) bezpečný domov.
(Foto: Markéta Rejlková)
Ani akvárium pro jehly není zrovna vypulírované. Rybky jsou ale ve výborné kondici. V Kolíně úspěšně odchovávají dva druhy mořských jehel, tohle je Dunckerocampus pessuliferus.
(Foto: Markéta Rejlková)
Ale ano, najdeme tu i „obyčejné“ mořské akvárium. Jsou v něm jenom méně náročné druhy korálů a sasanek a také parmovci skvělí (Pterapogon kauderni), další zde odchovávaná ryba.
(Foto: Markéta Rejlková)
Sasanka Entacmaea quadricolor je velmi vděčným a nenáročným tvorem. Ne vždy ale vytváří „bublinky“ na chapadlech, jak je tomu na tomto snímku. Oranžová forma je zdaleka nejznámější, často se chová i zelená.
(Foto: Markéta Rejlková)
Další sasankové akvárium a znovu Entacmea quadricolor, v silném proudu často s dlouhými tenkými chapadly.
(Foto: Markéta Rejlková)
Taenianotus triacanthus. Česká jména ryb kromě těch obecných a/nebo notoricky známých zpravidla nepoužívám, těžko se mi pamatují a jsou vlastně k ničemu, ale občas mě zaujmou. Třeba tohle je houpavec ropušnicovitý :-).
(Foto: Markéta Rejlková)
Život v písku a na něm. U jednotlivých druhů jsou uvedeny zajímavosti o jejich přizpůsobení prostředí, o rozmnožování atd.
(Foto: Markéta Rejlková)
Gorgasia preclara. Jeden z často chovaných (především v zoo a veřejných akváriích) druhů úhořovců.
(Foto: Markéta Rejlková)
Další nádrž skvěle uzpůsobená pro konkrétní druh ryby. Na první pohled ale vidíme jen sasanky (hlavně rodu Heteractis).
(Foto: Markéta Rejlková)
Dobře schovaný klaun Amphiprion sandaracinos. Tento druh se chová jen velmi zřídka.
(Foto: Markéta Rejlková)
Výmluvné poselství: v našich mořích je více plastu než ryb. Nechybí informace o tom, jak dlouho se různé artefakty rozkládají. Skleněná láhev 4000 let, PET lahev je „napořád“.
(Foto: Markéta Rejlková)
Tohle zařasené a trochu fádní akvárium obývají žralůčci Atelomycterus marmoratus. Dorůstají délky jen asi 70 cm a jsou proto vyhledávaným druhem „kapesních žraloků“, ale jsou to noční tvorové a velkou parádu před den neudělají.
(Foto: Markéta Rejlková)
Korálovníky z čeledi Discosomidae vytvářejí působivé kolonie.
(Foto: Markéta Rejlková)
Pilníkotrn Acreichthys tomentosus je nejen zajímavý na pohled, ale ještě požírá nevítané sasanky rodu Aiptasia. Tady v Kolíně tuto rybu úspěšně odchovávají.
(Foto: Markéta Rejlková)
Některé z větších nádrží jsou si dost podobné, přinejmenším koráli a sasanky jsou víceméně stejné. Pohled oživují ryby.
(Foto: Markéta Rejlková)
Třeba tady dominuje krásný pomec Pomacanthus annularis.
(Foto: Markéta Rejlková)
Největší nádrž v mořské části.
(Foto: Markéta Rejlková)
A tady ještě pohled na celkovou atmosféru; nádrží je samozřejmě více, než jsem v této reportáži představila. Z mořské chodby se lze vrátit do vstupního prostoru a tam si všimnout trochu nenápadných nápisů a okének na zdi…
(Foto: Markéta Rejlková)
Než se s Kolínem úplně rozloučíme, ještě ukážu poměrně velké nádrže, kterým se ale v expozičním prostoru moc pozornosti nedostává. Ty představují biotopy řeky Rýn. Expozice je zajímavě řešená, všimněte si na stěně vpravo v horní části znázorněného toku. Pod ním jsou „okna“ do jednotlivých nádrží. Chápu, že tohle je asi energeticky rozumné řešení, nádrže s chladnou vodou jsou co nejvíce odizolovány od vnitřní teplé expozice. Ale okénka jsou malá a nemohou vyvolat takový ten efekt okouzlení, kdy prostřednictvím velkého okna zíráte do „rybníka“ a pozorujete v tichosti kapry nebo štiku. Tahle část Akvária mě proto neuchvátila.
(Foto: Markéta Rejlková)
Ostroretky (Chondrostoma nasus) a perlíni (Scardinius erythrophthalmus).
(Foto: Markéta Rejlková)
Okénka jsou doplněná o informační tabule, upozorňující hlavně na problémy konkrétních částí řeky.
(Foto: Markéta Rejlková)
Okouni (Perca fluviatilis) jsou atraktivní obyvatelé tohoto typu expozic z domácích vod. Tímto okénkem se rozloučíme!
(Foto: Markéta Rejlková)

Podobné příspěvky