Setkání XWG, GWG a VDA-AKLAF v Lipsku 2023

Příliš mnoho zkratek, já vím! I kdybyste byli pravidelní čtenáři Akvária, tak pokud nejste zarytí živorodkáři s přehledem o organizované scéně, pravděpodobně všechny zkratky v titulku okamžitě nerozklíčujete. Tak pěkně prosím, tady je máte:

XWG = Xiphophorus Working Group

GWG = Goodeid Working Group

VDA-AKLAF = Verband Deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde, Arbeitskreis Lebendgebärende Aquarienfische

První dvě mezinárodní pracovní skupiny pro xify a gudeje z našich článků už dobře znáte. Jsou to sesterské organizace a od vzniku XWG se setkávají zatím vždy společně. Pro letošní podzim se o pořádání této akce přihlásil německý klub živorodkářů, tedy VDA-AKLAF. Znamenalo to komplikaci v podobě nutnosti zajistit překlad všech přednášek do němčiny, zato ale příjemným zpestřením byla přítomnost úplně nových tváří.

Akce se konala v sobotu 30. září 2023 v Markkleebergu, což je předměstí Lipska. V neděli pak byla naplánovaná prohlídka akvárií v Zoo Lipsko včetně výkladu kurátora a exkurze do zázemí, ale téhle části jsem se bohužel nemohla zúčastnit. Ráda ale poreferuju o setkání samotném.

Nosnou částí jsou vždy přednášky – ani teď to nebylo jiné. Asi sedmdesát účastníků hltalo každé slovo Michaela Köcka, známého propagátora gudejí a zakladatele GWG. Ten se z vídeňského Domu moře v květnu přestěhoval do Mexika, aby se věnoval ochraně gudejí naplno. Spolu s kolegy z univerzity v Morelii navštívil za těch pár měsíců nespočet lokalit a podělil se o nesmírně zajímavé povídání, fotografie, postřehy a nápady. Mike je plný energie a jeho povídání je vždycky poučné i zábavné.

Další v pořadí byla prezentace školního projektu v Německu, kde nám děti v předtočeném videu ukázaly, jak se věnují chovu ohrožených ryb, mimo jiné gudejí.

Potom už přišly na řadu xify. Tento blok jsem zahájila já úvodní informací o projektu, který se letos rozběhl v Mexiku. Najdete o něm samostatný článek v tomto čísle. Potom se o naprosto unikátní materiály z lokalit výskytu severních plat z 90. let podělil Andreas Tveteraas, na kterého navázaly předtočené prezentace dvou mexických studentek. Jedna představila univerzitu v Monterrey a plány na další ochranu xif ze severovýchodu Mexika, druhá ukázala aktuální stav lokalit všech severních plat. Kontrast s Andreasovými materiály z 90. let byl ohromný, což rozproudilo živou debatu.

Posledním bodem sobotního programu byla aukce ryb a rostlin. Nešlo jen o živorodky, nabídka byla široká. Aukce trvala snad tři hodiny, nic podobného jsem ještě nezažila. Kromě toho se u stolů předávaly i domluvené sáčky zdarma…

Kde jinde si můžu osobně popovídat s kolegy a kamarády, kteří se sjeli z evropského trojúhelníku mezi Portugalskem, Maďarskem a Norskem? Bylo to moc fajn… tak příště zas?

Podobné příspěvky