Výzkum uchovávání spermií u živorodek (Poeciliidae)

Všem druhům čeledi Poeciliidae se připisuje schopnost uchovávat spermie, resp. schopnost udržet spermie v samičím reprodukčním traktu po delší dobu. Avšak pouze u 33 z více než 250 druhů v této čeledi existuje nějaký důkaz o skladování spermatu.

Uchovávání spermií bylo u těchto druhů prokázáno buď histologickým vyšetřením, nebo pozorováním následných vrhů mláďat samicemi, které byly izolované (viz tabulka). Histologie zahrnuje pitvu, řezy a barvení rybích vaječníků za účelem vizualizace uložených spermií. Doba skladování spermatu je kvantifikována jako maximální počet po sobě jdoucích vrhů, které mohou izolované samice produkovat, a jejich meziporodní interval. Obě tato hodnocení uchovávání spermií prokázala rozdíly i u takto omezeného počtu testovaných druhů. Například předchozí histologické studie ukázaly, že Poecilia butleri, Pseudoxiphophorus bimaculatusPriapella intermedia postrádaly to, co se považovalo za nezbytné struktury pro uskladněných spermií a nenašly se ani žádné jiné důkazy o přítomnosti uskladněných spermií. V naší laboratoři však máme P. butleri a já jsem zjistila, že izolované samice jsou schopny produkovat více vrhů.

 

Uchovávání spermií

Doba / počet vrhů

Histologie

Belonesox belizanus

 

47-83 dní

 

Cnesterodon decemmaculatus

 

 

 

Gambusia affinis

 

5 vrhů

 

Gambusia geiseri

 

3 vrhy

 

Gambusia heterochir

 

3 vrhy

 

Gambusia holbrooki

 

12 měsíců

 

Gambusia panuco

 

 

 

Heterandria formosa

 

8-10 měsíců

 

Phalloceros caudimaculatus

 

 

 

Phalloptychus januarius

 

 

 

Poecilia butleri

 

 

 

Poecilia formosa

 

4 vrhy

 

Poecilia latipinna

 

4 vrhy

 

Poecilia mexicana

 

 

 

Poecilia reticulata

 

8-10 měsíců

 

Poeciliopsis gracilis

 

 

 

Poeciliopsis infans

 

 

 

Poeciliopsis lucida

 

 

 

Poeciliopsis monacha

 

 

 

Poeciliopsis presidionis

 

 

 

Poeciliopsis prolifica

 

 

 

Poeciliopsis retropinna

 

 

 

Poeciliopsis turrubarensis

 

 

 

Priapella intermedia

 

 

 

Pseudoxiphophorus bimaculatus

 

 

 

Xiphophorus couchianus

 

4+ vrhy

 

Xiphophorus hellerii

 

 

 

Xiphophorus maculatus

 

5-8 vrhů

 

Xiphophorus multilineatus

 

4 vrhy

 

Xiphophorus nigrensis

 

6 měsíců

 

Xiphophorus variatus

 

4+ vrhy

 

Xiphophorus xiphidium

 

4+ vrhy

 

Tabulka: Druhy s doloženým skladováním spermatu buď histologicky, nebo na základě periody po sobě jdoucích vrhů. Zelená indikuje přítomnost znaku (sloupec „Uchovávání spermií“) nebo přítomnost studií („Doba / počet vrhů“ nebo „Histologie“). Červená indikuje nepřítomnost znaku („Uchovávání spermií“) nebo fakt, že studie nebyly provedeny („Doba / počet vrhů“ nebo „Histologie“).

Tato protichůdná zjištění vyvolávají další otázky o tom, jak se uchování spermií liší v rámci čeledi a jaké vzorce jsou spojeny s různými stupni skladování spermií. Jako doktorand v laboratoři Davida Reznicka na University of California, Riverside, se zabývám právě tématem uchování spermatu u Poeciliidae. Plánuji prozkoumat tyto otázky tím, že podrobně zdokumentuji, které druhy jsou schopny ukládat spermie a jaké strukturální rysy vaječníků toto ukládání usnadňují.

Prosím o vaši pomoc při dosahování těchto cílů. Jsem si vědoma toho, že členové různých živorodkářských klubů a jiní nadšenci mají přístup k velkému množství druhů. Doufám, že se mi podaří „naverbovat“ lidi, kteří by pomohli shromáždit údaje o produkci po sobě jdoucích vrhů potomků od izolovaných samic, aby bylo možné zdokumentovat, zda je tento druh schopen uchovávat spermie, a pokud ano, jak dlouho mohou sperma uchovávat. Na oplátku se zavazuji, že vám budu poskytovat všechny roční aktualizace o mém pokroku a o tom, co jsem se naučila z jiných aspektů mého výzkumného programu.

Pokud máte zájem se zúčastnit, vyplňte prosím formulář pro zájemce nebo mi napište email s dalšími dotazy. Děkuji!

Marissa Cartee, PhD student, Reznick Lab
Ecology, Evolution, and Organismal Biology Program, University of California, Riverside, USA
mcart08@ucr.edu

Podobné příspěvky